ZMIANA III
                                                                                                   D-ca zmiany                      asp. sztab. Zbigniew Lang
                                                                                                    Z-ca D -cy  zmiany               st. asp. Krzysztof Serafin
                                                                                                    D-ca zastępu                     st. ogn. Remigiusz Pakulski
                                                                                                    D-ca zastępu                     st. ogn. Andrzej Nowak
                                                                                                    Ratownik                            mł. ogn. . Damian Niezgoda
                                                                                                    Oper. sp. specjalnego          ogn. Marcin Cichoń
                                                                                                    St. oper. sp. specjalnego      ogn. Atrur Miernik
                                                                                                    St. Ratownik                    mł. asp. Damian Kapczyński 
                                                                                                    Ratownik  Kierowca           mł. ogn. Hubert Kapsa                                                                                                             Ratownik-kierowca          st. sekc. Łukasz Wieczorek 
                                                                                                     Ratownik                         sekc. Michał Maciejewski 
                                                                                                     Mł. ratownik                         sekc.  Dariusz Szulc

i ...