ZMIANA II
                                                                                                   
                                                                                                       Z-ca d-cy Zmiany    asp. sztab. Michał Kuczma 
                                                                                                       D-ca zastępu      st. ogn. Radosław Napierała
                                                                                                       D-ca zastępu       asp. Paweł Musiał
                                                                                                       D-ca zastępu   mł. kpt. Remigiusz Bejmowicz 
                                                                                                       St. oper.sp. specjalnego   ogn. Maciej Zdzierak
                                                                                                       Oper. sp. specjalnego       st. ogn. Andrzej Witkowski                                                                                                             St. ratownik-kierowca   mł. ogn. Krzysztof Piwecki
                                                                                                       Starszy ratownik    mł. asp. Tomasz Szmyt                                                                                                                               Ratownik - kierowca  st. sekc. Tomasz Łysy
                                                                                                       Ratownik - kierowca      sekc. Tomasz Molenda                                                                                                                       Mł. rat. - kierowca     sekc. Wojciech Chmielewski                                                                                                                                                                                                
                 


..