Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Żninie


bryg. mgr inż. Sławomir Reszkowski   .