Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Żninie


mł. bryg. mgr inż. Sławomir Reszkowski   .