zakończenie służby -Jarosław Umiński

W dniu dzisiejszym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie zakończył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie Pan bryg. mgr inż. Jarosław Umiński, jednocześnie decyzją z dnia 27 czerwca 2017 Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żninie mł. bryg. mgr inż. Sławomirowi Reszkowskiemu
Pan brygadier Jarosław Umiński w szeregi straży Pożarnej wstąpił w 1988 roku jako „junak” uczestnicząc w kursie w ramach służby zastępczej OC, następnie w 1991 ukończył kurs podoficerski, 1994 ukończył Szkołę Aspirantów, a 1999 roku Szkołę Główną PSP w Warszawie zdobywając tytuł Inżyniera Pożarnictwa, swoją przygodę ze strażą zaczynał od pomocnika przewodnika roty, pełnił funkcję dyspozytora w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, był dyżurnym operacyjnym w Komendzie Wojewódzkiej, Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w KM PSP w Bydgoszcz a od dnia 01-lutego 2010 decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu powołany został na Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Żninie gdzie pełnił służbę do dnia 30-06-2017.
Pan brygadier Jarosław Umiński Decyzją nr 751/2017 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 07 czerwca 2017 został zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30 czerwca 2017
Pan mł. brygadier Sławomir Reszkowski służbę rozpoczął w 1995 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Następnie w czasie służby w Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy zajmował stanowiska dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, z-cy D-cy JRG,  a od dnia 01 listopada 2013 pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.