Naczelnik Wydziału ds Operacyjno - Szkoleniowych

                     mł. bryg. inż. Paweł Filipiak