UROCZYSTOŚCI DZIEŃ STRAŻAKA 2014

UROCZYSTOŚCI DZIEŃ STRAŻAKA 23.05.2014
AWANSE
Rozkazem Personalnym nr 118/kadr/14 z dnia 15.04.2014 Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 04 maja 2014 r. stopień
             młodszego brygadiera – st. kpt. Waldemar ULATOWSKI
Rozkazem Personalnym Nr 1/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 r. Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 04 maja 2014 r. nadał  stopień młodszy ogniomistrza:
           - st. sekc. Jackowi KRUPIŃSKIEMU
stopień starszego sekcyjnego
            - sekc. Mirosławowi GÓRKA
            - sekc. Wojciechowi MOLENDA
Rozkazem Personalnym Nr 2/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie z dniem 04 maja 2014 r. nadał
stopień starszy strażak:
            - Panu str. Marcinowi LIANA
            - Panu str. Tomaszowi MOLENDA

ODZNACZENIA
Minister Spraw Wewnętrznych nadał Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
            - mł. bryg. Pawłowi FILIPIAKOWI
            - mł. bryg. Waldemarowi ULATOWSKIEMU
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko – pomorskiego, nadało:  „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
            - Panu asp. Krzysztofowi SERAFIN
            - Panu mł. ogn. Maciejowi ZDZIERAK

„Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
             - Panu Andrzejowi HŁOND
„Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
              - Panu sekc. Krzysztofowi PIWECKIEMU
             - Panu st. str. Marcinowi PAWŁOWSKIEMU

Minister Obrony Narodowej nadał Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
             - bryg. Grzegorzowi RUTKOWSKIEMU

WYRÓŻNIENIA - NAGRODY
W uznaniu wkładu pracy oraz osobistego zaangażowania i inicjatywy w realizację zadań służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną:
              - Panu mł. ogn. Danielowi OSMAŃSKIEMU
W uznaniu wkładu pracy oraz osobistego zaangażowania i inicjatywy w realizację zadań służbowych, Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu przyznał nagrodę pieniężną:
              - bryg. Grzegorzowi RUTKOWSKIEMU
              - mł. bryg. Jarosławowi UMIŃSKIEMU
              - Panu asp. sztab. Pawłowi CIESIELSKIEMU
              - Panu st. asp. Michałowi KUCZMA

W uznaniu wkładu pracy oraz osobistego zaangażowania i inicjatywy w realizację zadań służbowych, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie przyznał nagrodę pieniężną:
            - mł. asp. Mirosława PRZYBYLSKA
            - mł. ogn. Marcin CICHOŃ

W uznaniu wkładu pracy oraz realizowanie zadań wymagających znacznego nakładu pracy, Starosta Powiatowy przyznał nagrodę rzeczową:
            - st. str. Sławomir MĄDRY

INFORMACJE
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi
            - Pana bryg. Grzegorza RUTKOWSKIEGO
            - Pana asp. sztab. Marka KRYGIER

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
            - Pana st. ogn. Andrzeja NOWAKA
Rozkazem Personalnym nr 3/14 z dnia 18.04.2014 Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 04 maja 2014 r. stopień Aspiranta sztabowego – Panu st. asp. Markowi KRYGIER
Funkcjonariusze wyróżnieni zostali w dniu 17.05.2014 r. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Lipnie.
Rozkazem Personalnym nr 129/kadr/14 z dnia 29.04.2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 04 maja 2014 r.
Stopień młodszego kapitana – asp. Marcinowi KONATOWSKIEMU
młodszego kapitana – asp. Mirosławowi WRZESIŃSKIEMU
Funkcjonariusze wyróżnieni zostali w dniu 04.05.2014 r. podczas Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.