Uroczyste obchody Dni Gąsawy

UROCZYSTE OBCHODY DNI GĄSAWY I JUBILEUSZ 110-LECIA OSP GĄSAWA

         Uroczyste obchody Dni Gąsawy połączone z jubileuszem 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja 
w Gąsawie w dniu 28.09.2018 r., po zakończeniu której uczestnicy przeszli na skwer pomiędzy kościołem i rynkiem, gdzie został odsłonięty i poświęcony obelisk poświęcony mieszkańcom z terenu gminy Gąsawa, walczących o wolność Ojczyzny.
Kolejnym etapem było przejście uczestników w asyście Gąsawskiej Orkiestry Dętej do budynku hali sportowej, gdzie nastąpił główny punkt programu czyli uroczysta sesja Rady Gminy Gąsawa, połączona z obchodami 110-lecia jednostki OSP Gąsawa. 
      W uroczystości brali udział m.in. Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego – Piotr Całbecki, Z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st.bryg. Sławomir Herbowski, Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk, Komendant Powiatowy PSP w Żninie - st. bryg. Grzegorz Rutkowski.
       W czasie trwania sesji dokonano przekazania sztandaru Gminy Gąsawa Wójtowi- Błażejowi Łabędzkiemu. Zaprezentowano również rys historyczny OSP Gąsawa. Ostatnim akcentem połączonych uroczystości było odznaczenie szczególnie zasłużonych druhów