SZKOLENIE NACZELNIKÓW JEDNOSTEK OSP POWIATU ŻNIŃSKIEGO