szkolenie dla Prezesów i Naczelników OSP

W dniu 15.03.2017 w godzinach popołudniowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odbyło się spotkanie połączone z szkoleniem dla Prezesów i Naczelników OSP z wszystkich jednostek z terenu powiatu (włączonych do KSRG jak i z poza typu S i M) . Na spotkaniu poruszono następującą tematykę: 

- przypomnienie zagadnień i rekomendacje kontynuacji akcji „Czad i Ogień- obudź czujność” oraz „Stop pożarom traw”

- podsumowanie roku 2016, 

- terminarz i zasady przeprowadzania inspekcji operacyjno – technicznych w jednostkach OSP w 2017 roku, 

- zagadnienia planowanych w 2017 roku szkoleń kierowców- konserwatorów, dowódców i naczelników OSP, które przeprowadzi KP PSP i KW PSP, 

- omówienie zeszłorocznych ćwiczeń kompanijnych i przedstawienie planu na 2017 rok, 

- omówienie spraw związanych z przeprowadzaniem zawodów sportowo pożarniczych w 2017 roku,

- przekazanie materiałów i informacji na temat dofinansowania OSP ze środków KSRG i MSWiA w 2016 roku i plany na 2017,
- sprawy bieżące. 

W szkoleniu uczestniczyło 70 druhów. Szkolenie przeprowadził Z-ca K-ta bryg. Jarosław Umiński i Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego mł.bryg. Paweł Filipiak.