Sekcja organizacyjno - kadrowa

                Sekretarka
              Klaudia Purol

              Młodszy technik 
       st. str. Olga Bursztyńska 

             Starszy inspektor 
            mgr Ewa Umżyńska 
.