Sekcja organizacyjno - kadrowa

                Sekretarka
              Klaudia Purol

                  Stażysta
       str. Olga Bursztyńska 

             Starszy inspektor 
            mgr Ewa Umżyńska 
.