Samodzielne Stanowisko
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Starszy inspektor sztabowy 
mł. asp. mgr Daniel Osmański                                                      .