samochód GCBA

Wsparcie techniczne
ratownictwa ekologicznego i chemicznego
POIS.03.02.00-00-002/09


Projekt zakłada usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski i obszarze transgranicznym, m.in. poprzez skrócenie do 3 godzin czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenia, a także objęcie ponad 38 mln osób ochroną przed zagrożeniami innymi niż powódź.

Całkowita wartość projektu wynosiła : 95 190 332,67 zł., wartość dofinansowania: 80 809 782,76 zł.

W ramach projektu podpisano umowę na dostawę 13 szy ciężkich samochodów ratowniczo gaśniczych za łączną kwotę
13 649 688,00zł które trafiły do Komend Powiatowych i Miejskich w całym kraju

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwib likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych. Beneficjentem projektu jest Komenda Główna PSP, natomiast Komendy Wojewódzkie PSP są upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu.

Projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Żnin otrzymał

Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.340 o wartości 972.200zł o parametrach :

Podwozie MAN TGM z napędem terenowym 4x4 o mocy 250kW
Pojemność zbiornika na wodę 5000dm3
Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy 500dm3
Wyposażony w autopompę Stolarczyk A40/8 typ S40 o wydajności 4300dm3 /min przy 3500odr./min

Dodatkowe wyposażenie to
między innymi

Nadciśnieniowe aparaty powietrzne 6szt
Ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym 2szt
Motopompa pływająca 1 szt
Zbiornik na wodę o pojemności 2000dm3 1szt
Skokochron szybko sprawiany 1szt
Nożyco rozpieracz kombi firmy Holmatro 1szt
Hydrauliczny wyważasz do drzwi firmy Holmatro 1szt
Wentylator oddymiający 1szt
Pilarka do stali 1szt
Pilarka do betonu 1 szt
Eksplozymetr 1 szt
Detektor promieniowania jonizującego 1 szt
Agregat prądotwórczy 1 szt

I wiele innych „drobniejszych” urządzeń i narzędzi takich jak

Wyposażenie indywidualne

Rękawice, szelki bezpieczeństwa, spodnie pilarza
Armatura i osprzęt pożarniczy
Węże tłoczne, przełączniki, prądownice, klucze do hydrantów
Sprzęt ratowniczy
Drabiny, linki strażackie