Przekazanie sprzętu dla OSP powiatu żnińskiego

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP Z POWIATU ŻNIŃSKIEGO- 
FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

                W miesiącach sierpniu i wrześniu 2018 roku na terenie poszczególnych gmin powiatu żnińskiego odbywały się uroczyste przekazania sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP. Sprzęt ten zakupiony został z Projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
 
        W przekazaniu sprzętu udział brali włodarze gmin, samorządowcy powiatowi i gminni, przedstawiciele Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu żnińskiego, kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Żninie oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP.

Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu dla OSP z terenu całego powiatu żnińskiego wyniosła około 264. 600 zł. W rozbiciu na poszczególne gminy, przedstawia się to następująco:
Gmina Żnin- 57.915 zł
Gmina Janowiec Wlkp.- 45. 837 zł
Gmina Barcin – 43.164 zł
Gmina Łabiszyn –30.492 zł
Gmina Rogowo- 42.075 zł
Gmina Gąsawa – 45.045 zł

Powyższe zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz 
w 1% ze środków budżetów poszczególnych gmin.