pożegnanie asp. sztab. Marka Krygra

      Pan aspirant sztabowy Marek Krygier służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w marcu 1988 r. w Zawodowej Straży Pożarnej w Żninie na stanowisku pomocnika przodownika roty, Podczas swojej długoletniej służby przechodził przez różne szczeble stanowiskowe a od roku 2009 pełnił funkcję dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Od 28 lat czynnie uczestniczył w akcjach ratowniczo – gaśniczych, niosąc pomoc w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia zdrowia lub mienia mieszkańców powiatu żnińskiego. Nieustannie doskonalił swój warsztat, uczestniczył w różnego rodzaju szkoleniach, zdobywając szereg uprawnień natomiast w roku 2002 ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zdobywając tytuł technika pożarnictwa.