pałucka woda 2012

       

Temat ćwiczeń: Manewry jednostek pływających i ekipratownictwa wodnego województwa kujawsko pomorskiego.

 

Cele szkoleniowe założone do osiągnięcia:

A/        Przeprowadzeniealarmowania dla zastępów ratownictwa nawodnego i grup specjalistycznych wodno –nurkowych ze wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

B/  Przejazdalarmowy i koncentracja w Punkcie koncentracji – plac cukrowni w Żninie (współrzędne geograficzne 52o 51’ 05,56’’ , 17o 44’39,36’’ )

C/  Sprawdzenie przybyłychzastępów – sprzęt, uprawnienia, dokumentacja, czas dotarcia)

D/ Przemarsz kolumną do miejsca ćwiczeń.

E/ Wykonanie 3 konkurencji zgodniez planem manewrów w załączniku nr 1

F/ Doskonalenie umiejętnościdowódczych i wykonawczych funkcjonariuszy PSP, 

G/ Doskonalenie systemualarmowania jednostek  KSRG - PSP.

H/ Sprawdzenie w praktycemożliwości technicznych i łącznościowych SDŁ – z KW PSP,

I/ Doskonalenie współpracy z zespołamireagowania kryzysowego starostwa i gminy, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR.

1.      Teren i miejsce manewrów: Tereny przyległe iteren akwenów jezior: Małego Żnińskiego (Czaple) i Skarbieniewskiego,

 

2.      Data i czas rozpoczęcia i przewidywanegozakończenia: 3.07.2012 rok; ok. godziny

      8.00, zakończenie17.00

     

KONKURENCJE DO WYKONANIA

 

Konkurencjanr 1 – lokalizacja punktu

 

1.    Po zwodowaniu łodzi d-cy zastępu losują numery startowe i współrzędne geograficznecelu do którego mają dopłynąć. Celem jest ponumerowany (numerem startowym) marker( butelka biała od płynu 5 l. ) postawiony na tafli jeziora w odległości niewiększej jak 30 m od linii brzegowej lub trzcinowej na akwenach wodnychobjętych ćwiczeniami. Ustalenie współrzędnych – miejsca może odbywać się zapomocą: własnych urządzeń GPS, mapy terenu z koordynatami otrzymanymi zesztabu, informacji z własnego stanowiska kierowania z systemów dowodzenia iprogramów komputerowych.

 

 

 

Konkurencjanr 2 - konkurencja techniczna – manekin i precyzja.

 

 

1.    Zespoły startujez pomostu START - na sygnał wystrzału w kierunku czterech kół ratunkowychrozstawionych co 3 m , przepływa slalomem tak aby nie dotknąć burtą koła  ( płynięcie precyzyjne, 15 sek. kary za każdedotknięcie ) następnie opływa niebieską boję z numerem 2 lewą burtą kieruje sięnastępnie na pomost MANEKIN, tam podejmują na pokład manekina transportują gona pomost MANEKIN 2, następnie płyną do mety.

2.    Konkurencja naczas bez kategoryzacji łodzi.

(punktykarne za: wpadnięcie manekina do wody – 30 sek., dotkniecie koła 15 sek.)

 

Konkurencjanr 3 – wyścig łodzi.

 

1.    Zespoły starują wszystkie w kategoriach:

a/łodzie hybrydowe, aluminiowe, pontony i inne,

b/łodzie z silnikami wbudowanymi na stałe – Bydgoszcz,  Włocławek.

 

2.    Zespoły startują z pomostu START w kierunku boi regatowych– na sygnał wystrzału. Do startu łodzie ustawiają się lewą burtą do pomostustartowego, są zacumowane dwoma cumami z dziobu i rufy, wyłączony silnik. Nasygnał STARTU – wystrzał – startują silniki i odbijają od brzegu i płyną wkierunku boi regatowej nr. 1. Boje regatowe omijają lewą burtą w następującej kolejności1, 2, 3, 4.