Powiatowe Stanowisko Kierowania 


Dyżurny operacyjny 
mł. kap.  Jacek Kłoniecki


Dyżurny stanowiska kierowania 
mł. ogn. Wojciech Molenda 


Dyżurny stanowiska kierowania 
st. ogn. Małgorzata Cyganek 


Dyspozytor 
st. sekc. Marcin Pawłowski 


Dyspozytor 
sekc. Dariusz Szulc