Powiatowe Stanowisko Kierowania                          Dyżurny operacyjny
                      mł. kpt.  Kłoniecki Jacek 
           

                Dyżurny stanowiska kierowania
                     st. ogn. Cyganek Małgorzata 

                Dyżurny stanowiska kierowania 
                    mł. ogn Molenda Wojciech 

                               Dyspozytor 
                    st. sekc. Pawłowski Marcin 


                                Dyspozytor 
                          sekc. Szulc Dariusz