Powiatowe Stanowisko Kierowania                          Dyżurny operacyjny
            mł. kpt.  Kłoniecki Jacek