wizyta Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej.