MDP 2018

W czasie obozu funkcjonariusze KP PSP w Żninie odwiedzali uczestników dwukrotnie. Podczas pierwszej wizyty w dniu 06.08.2018 r. przedstawione zostały ogólne warunki zachowania się na tego typu obozowiskach, tj. zachowanie się podczas pożaru lasu lub na obozowisku, wystąpienia silnych wiatrów oraz burz. Przedstawiono również zasady łączności i przekazywania informacji o wystąpieniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia służbom ratowniczym. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 MAN. Funkcjonariusze prowadzili szkolenie w formie pogadanki dla uczestników obozu jak i dla ich opiekunów.
W dniu 9.08.2018 r. uczestnicy obozu odwiedzili siedzibę KP PSP w Żninie. Zostali oni zapoznani z pracą strażaków zarówno tych pełniących służbę w JRG jak i w stanowisku kierowania. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z obiektem oraz ze sprzętem i pojazdami będącymi na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej.
W czasie drugiej wizyty funkcjonariuszy KP PSP w Żninie w dniu10.08.2018 r. strażacy z JRG przeprowadzili szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób w stanie zagrożenia życia. W pokazach uczestnicy wykorzystali fantoma na którym prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową oraz ćwiczono podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Każdy z obozowiczów mógł osobiście wykazać się swoimi umiejętnościami w tym zakresie.