manewry wysokościowe

Harmonogrammanewrów

 

3 października 2012r.

 

Lp.

Przedział czasowy

 

Temat

 

Miejsce

 

Prowadzący

 

Uwagi

1.

12.00-13.00

Przyjazd i rejestracja uczestników manewrów

Cementownia Kujawy Piechcin

funkcjonariusze wydziału operacyjnego KW

 

2.

13.00-14.00

Posiłek

j.w.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

 

3.

14.00-14.20

Powitanie gości

j.w.

st.bryg. Tomasz Leszczyński

 

4.

Charakterystyka województwa kujawsko - pomorskiego

j.w.

st.kpt. Tomasz Czajka

 

5.

14.20-14.40

Cementowania Kujawy LAFARGE – prezentacja zakładu, zasady BHP podczas ćwiczeń

j.w.

przedstawiciel LAFARGE

 

6.

14.40-15.10

Szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego – zasady, organizacja oraz uzyskiwanie uprawnień

j.w.

przedstawiciel BS KG PSP

 

7.

15.10-16.00

Budowa, rodzaje i typy lotni, paralotni i motolotni oraz podstawowe zasady postępowania podczas akcji ratowniczej

j.w.

prelegenta zapewnia organizator

 

8.

16.00-16.30

Przerwa kawowa

j.w.

organizator

 

9.

16.30-16.50

System ratownictwa lotniczego SAR w FIR Warszawa

j.w.

ekspert Szefostwa Wojsk Lotniczych/1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

 

10.

16.50-17.10

Rozwój specjalizacji wysokościowej od ostatnich manewrów

j.w.

przedstawiciel KCKRiOL

 

11.

17.10-17.30

Panel dyskusyjny – metody ewakuacji z drzew w sytuacji wypadku lotni, paralotni, motolotni

j.w.

moderuje st.bryg. Marian Sochacki

 

12.

17.30-17.45

Prezentacja ćwiczeń i udziału w GRIMPDAY

j.w.

przedstawiciel OSP uzgodniony z KCKRiOL

 

13.

17.45-18.15

panel techniczny – podział na grupy, omówienie ćwiczeń w dniu następnym

j.w.

st.bryg. Marian Sochacki

 

14.

18.15-19.00

Przejazd uczestników manewrów do miejsca zakwaterowania

---------

organizator

własny transport

15.

19.00

Kolacja

„Gród Piasta” w Chomiąży Szlacheckiej

organizator

 

 


 

 

4 października 2012r.

1.

7.00-7.30

Śniadanie

„Gród Piasta”

organizator

 

2.

7.30-8-00

Odprawa dowódców grup

j.w.

mł.bryg. Marian Sochacki

 

3.

8.00-9.00

Przejazd uczestników manewrów na miejsce ćwiczeń

----------

organizator

transport zapewnia KW Toruń

4.

9.00-17.00

Ćwiczenia praktyczne

Cementownia Kujawy Piechcin

mł.bryg. Dariusz Goźliński

uczestnicy otrzymują racje żywieniowe do samodzielnego przyrządzenia posiłku

5.

17.00-18.00

Przejazd uczestników manewrów do miejsca zakwaterowania

------------

organizator

transport zapewnia KW Toruń

6.

19.00

Posiłek i podsumowanie ćwiczeń

„Gród Piasta”

organizator

 

 

5 października 2012r.

1.

8.00-9.00

Śniadanie

„Gród Piasta”

organizator

 

2.

9.00-10.00

Przejazd uczestników manewrów na miejsce ćwiczeń

------------

organizator

transport własny

3.

10.00-13.30

Ćwiczenia praktyczne

Kompleks leśny Nadleśnictwa Gołąbki

mł.bryg. Dariusz Goźliński

 

4.

13.30-14.00

Podsumowanie manewrów

j.w.

przedstawiciel KCKRiOL

 

5.

14.00

Posiłek, pożegnanie uczestników manewrów