Harmonogram osiągania


Informacja z ćwiczeń powiatowych GOLPASZ 2013


W dniu 11.04.2013 w miejscowości Janowiec Wielkopolski przeprowadzono niezapowiedziane ćwiczenia na obiekcie wytwórni pasz GOLPASZ.

Ćwiczenia zaplanował i zorganizował wraz z przedstawicielami zakładu Komendant Powiatowy PSP i Zastępca Komendanta w celu sprawdzenia kadry dowódczej KP i JRG jak i sił i środków Kompanii Jednostek OSP w KSRG.


Zagrożeniem hipotetycznym był pożar zbiorników oleju roślinnego niezbędnego w produkcji oraz zadymienie obiektu przemysłowego na ostatnich kondygnacjach pow. 20 m.


Powiatowe Stanowisko Kierowania o godz. 16.00 rozpoczęło proces alarmowania jednostek do zadanych trzech punktów koncentracji w Janowcu Wlkp., Żernikach i Sarbinowie. Następnie dowódca akcji st. asp. Marek Krygier wprowadzał sukcesywnie do działań poszczególne plutony z zadaniami :


Pluton I – przeprowadzić rozpoznanie pożaru w budynku przemysłowym, podać prądy wody z podnośnika i po klatce schodowej do wnętrza obiektu,

sprawdzić pomieszczenia, ewakuować ewentualne osoby poszkodowane,


Pluton II – wsparcie działań Plutonu I i obrona magazynu gazu z LPG – przy pomocy dwóch działek DWP 16. budowa punktu czerpania wody ze zbiornika zakładowego.


Pluton III - budowa systemu dostarczania wody do obiektu z rzeki Wełny oddalonej o 900 m od zakładu.


Główny cel ćwiczenia- utrzymanie wydajności podawania środków gaśniczych o wydajności min. 2000 l/min. i zorganizowanie dostarczania wody cel został osiągnięty po około 40 minutach od wprowadzenia sił i środków do działań i utrzymany przez 1 godzinę.


Główny rozjemca ćwiczeń: bryg. Grzegorz Rutkowski – Komendant Powiatowy,

Obserwatorzy: Burmistrz Janowca Wielkopolskiego, Kierownictwo Zakładu,

Kierownik ćwiczeń i pozoracja: mł. bryg. Jarosław Umiński – Z-ca Komendanta,

inż. Marcin Kiernozek – technik w KP PSP w Żninie,

Dowódca ćwiczeń, : st. asp. Marek Krygier – D-ca JRG,

Dowódca Odcinka Bojowego – zaopatrzenie wodne – st. kpt. Paweł Filipiak – Naczelnik Wydziału.W ćwiczeniu brały udział następując jednostki:
Lp.Nazwa jednostkiTyp pojazdu


JRG Żnin

SLOp - Nissan


JRG Żnin

GBA 2/17 4x4


JRG Żnin

SHD 20


OSP Janowiec Wlkp.

GCBA 5/35


OSP Janowic Wlkp.

GCBA 6/32


OSP Sarbinowo

GLM 8


OSP Gąsawa

GBA 2,5/16


OSP Rogowo

GCBA 5/35


OSP Nowawieś Pałucka

GBA 2,5/25


KP PSP Żnin

SLOp - Skoda


OSP Białożewin

GCBA 5/35


OSP Świątkowo

GBA 2,5/16


OSP Piechcin

GCBA 5/32


OSP Łabiszyn

GBA 2,5/16


OSP Tonowo

GLM 8


OSP Barcin

GCBA 5/35


KP PSP Żnin

SKw Lublin + zbiornik 12m3+ pompa Tohatsu z osprzętem


OSP Żnin

GBA 2,5/16