Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
                                                                     
                                                          mł. bryg. mgr inż. Waldemar Ulatowski
                                                         
                                                    e-mail : ulatowskiw@kujawy.psp.gov.pl
                                                    tel. 52 3033452
                                                    mob: 697037783
                                                                                                          Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
                                                                       
                                                                                                                         kpt. mgr inż. Mirosław Wrzesiński 
                                                       
                                                                                                         e-mail : wrzesinskim@kujawy.psp.gov.pl
                                                                                                         tel. 52 3033452
                                                                                                         mob. 880365884