czad i ogień

W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie KP PSP w Żninie odbyło się spotkanie szkoleniowe i informacyjne promujące akcję społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność”. W wykładach uczestniczyli druhowie prezesi i członkowie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żnińskiego, 10 przedstawicieli Policji – dzielnicowi i funkcjonariusze KPP oraz redaktorzy lokalnych mediów – pracy oraz radia.
W spotkaniu uczestniczyło łącznie 110 osób.
Podczas prelekcji, którą prowadził Komendant Powiatowy PSP w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski zostały zaprezentowane bogate materiały multimedialne, filmy i przykłady dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą zabójcze działanie tlenku węgla jak i pożary w obiektach mieszkalnych. Szeroko omówiono profilaktykę, zaprezentowano działanie czujników i czujek wykrywających czad i dym. Podczas prelekcji został przekazany czujnik czadu uczestniczce spotkania.
Komendant przedstawił również statystykę z powiatu żnińskiego, gdzie w ostatnich 5 latach odnotowano 15 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (czadem), a w roku 2016 sześciokrotnie jednostki PSP były wzywane do zdarzeń tego typu.
Komenda Powiatowa cyklicznie i corocznie prowadzi akcję informacyjną dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W roku 2016 budynek KP PSP w Żninie odwiedziło około 2000 osób podczas tych spotkań edukowano młodzież i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i specyfiki pracy strażaków.
W trakcie spotkania Zastępca Komendanta bryg. Jarosław Umiński przedstawił również statystykę działań w ostatniej pięciolatce, obecną strukturę ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, jaki i podsumowanie pięcioletnie i tegoroczne dofinansowania OSP z następujących zadań:
1. Zadanie publiczne pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” – zadanie realizowane ze środków MSWiA. ŁĄCZNA KWOTA W KRAJU 36 mln. Zł. ŁĄCZNA KWOTA W POWIECIE ŻŃIŃSKIM 48 300 zł.

2. Zadanie publiczne pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2016 roku” – zadanie realizowane ze środków KG PSP dla OSP w KSRG. ŁĄCZNA KWOTA W KRAJU 73 mln zł. ŁĄCZNA KWOTA W POWIECIE ŹNIŃSKIM 95 200 zł.
Więcej informacji na stronie KG PSP http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu