czad i ogień

„Czad i ogień – obudź czujność!”

Kampania informacyjna zainaugurowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, jest odpowiedzią na niepokojące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem – tlenkiem węgla.
W okresie jesienno-zimowym zwiększa się znacznie zagrożenie wystąpienia pożaru w mieszkaniach i domach, a co za tym idzie znacznie wzrasta również zagrożenie dla mieszkańców. W Polsce w 2015 r. do szpitali trafiło 7414 osób, poszkodowanych przez pożar i czad, 512 osób straciło życie w wyniku pożaru a 50 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.
W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, między innymi z tlenkiem węgla. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Dodatkowo blokuje dostęp tlenu do organizmu i powoduje śmierć przez uduszenie. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych tj.: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych odnosi się do:

- przewody od palenisk opalanych paliwem stałym co 3 miesiące,
- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym co 6 miesięcy,
- przewody wentylacyjne 1 raz w roku.

     W przypadku pojawienia się niepokojących objawów tj. : duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, które mogą być sygnałem informującym o powstaniu zatrucia, należy w pierwszej konieczności wezwania pomocy. Jednak przed poinformowaniem służb (straż pożarna 998 lub 112, pogotowie ratunkowe 999 lub 112) należy przewietrzyć mieszkanie, wyprowadzić osoby znajdujące się w tym mieszkaniu.
Alternatywnym rozwiązaniem są czujki dymu, tlenku węgla lub gazu, które mają za zadanie jak najszybciej ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu lub domu. Czujka w momencie wykrycia nawet minimalnej ilości substancji niebezpiecznej w powietrzu sygnalizuje natychmiast poprzez głośny alarm o powstaniu zagrożenia. Czujkę można zamontować w pomieszczeniu w którym znajduje się kominek, w sypialni oraz w pomieszczeniu z podgrzewaczem gazowym. Alarm uruchomiony w porze nocnej pozwoli na bezpieczne opuszczenie strefy niebezpiecznej i tym samym na uratowanie życia naszego i naszych najbliższych.