ćwiczenia Uskom 20-06-2012

Hipotetyczne zagrożenie- tło operacyjne:

 

W sortowni śmieci w okolicy Wawrzynekdoszło do rozległego pożaru składowanych tam odpadów przygotowywanych dosegregacji , a następnie przerobu na paliwa alternatywne. Pożar składowiskapowodować mógł zagrożenie dla obiektów , maszyn i urządzeń zakładu jak itoksyczne dymy i produkty spalania zagrożenie dla okolicznych terenów.

Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP wŻninie przyjęło zgłoszenie o zagrożeniu i skierowało na miejsce siły i środki Irzutu z JRG Żnin w sile dwóch zastępów gaśniczych. Jednocześnie zaalarmowano izadysponowano Kompanię Gaśniczą OSP z Powiatu żnińskiego, którą skoncentrowanow okolicach ul. Wilczkowskiej przy jez. Duże Żnińskie na wypadek niekorzystnegorozwoju sytuacji. Ze względu na szybkie powierzchniowe rozprzestrzenianie siępożaru dowódca podjął decyzję o wprowadzeniu do akcji dużych sił i środków.Zastosowano techniki gaszenia przy użyciu działek wodno- pianowych zarównoprzewoźnych jak i przenośnych. Jednocześnie podawano prądy gaśnicze owydajności  6000 l / min przez około 1godzinę. Wodę czerpano ze sztucznego zbiornika ppoż umiejscowionego na tereniezakładu. Akcję utrudniały wybuchy wewnątrz składowiska powodowane przez różnegorodzaju materiały niebezpieczne znajdujące się w magazynowanych śmieciach.

Jest to scenariusz pozorowanego pożaru podczas ćwiczeń jakie odbyły sięw nowo oddanych zakładzie Uskom Żnin celem sprawdzenia procedur i systemówprzeciwpożarowych zakładu

 
więcej w Gazecie Pomorskiej