Pokazy pierwszej pomocy na Pałuckich Targach Rolnych

W dniu 25 sierpnia 2018r.podczas Pałuckich Targów Rolnych Komenda Powiatowa PSP Żnin wraz z druhami OSP Piechcin brała udział w wspieraniu kampanii DKMS, w której to strażacy dołączyli do rejestru dawców szpiku oraz uczestniczono w oddaniu krwi w mobilnym punkcie pobierania z RCKiK Bydgoszcz.
Przy stanowisku Komendy Powiatowej PSP Żnin można było się zapoznać z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz sprawdzić swoje umiejętności na fantomach medycznych wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) czy też ewakuacje poszkodowanego.
MDP 2018

W dniach 05 – 15.08.2018 r. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu żnińskiego (jednostki OSP Janowiec Wlkp. oraz OSP Żnin) wraz z opiekunami uczestniczyli w obozie szkoleniowym na terenie Harcerskiego Obozu Wypoczynkowego w Smerzynie gm. Łabiszyn. Organizacja letniego wypoczynku połączonego ze strażackim szkoleniem była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze środków Komendy Głównej PSP.

Sędzia-strażak z KP PSP Żnin uratował życie piłkarzowi

Sekcyjny mgr Marcin Liana służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 2013 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko młodszego ratownika. Sekcyjny Marcin Liana jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Przez 15 lat był nauczycielem wychowania fizycznego. Od 1999 roku jest sędzią piłki nożnej.


Szkolenie na obozie harcerskim

W miesiącach czerwcu i lipcu, strażacy ze żnińskiej Komendy, prowadzili działania prewencyjne w zakresie przygotowania Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Smerzynie do letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Ośrodek w Smerzynie, przez cały okres wakacyjny, przyjmuje grupy wypoczywające i dla każdej z nich były i będą prowadzone przez strażaków pogadanki dotyczące bezpiecznego wypoczynku na obszarach leśnych. Koloniści zapoznawali się także ze sprzętem, będącym na wyposażeniu samochodów gaśniczych. Odwiedziny w obozach harcerskich odbywały się także z udziałem
policjantów i służby leśnej.


Pożegnanie z służbą

W dniu 28 czerwca 2018 r. podczas uroczystej zmiany służby, z mundurem pożegnał się st. ogn. Remigiusz Pakulski – d-ca zastępu zmiany III, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie. W trakcie 20 lat służby strażak ten z powierzonych obowiązków wywiązywał się nienagannie. Brał wielokrotnie udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ratując mienie oraz niejednokrotnie życie ludziom zagrożonym przez pożary i inne klęski żywiołowe. Swoją głęboką wiedzą zawodową, postawą, kulturą osobistą i zdyscyplinowaniem zyskał dużą sympatię i poszanowanie zarówno w relacjach koleżeńskich jak i w relacjach przełożony - podwładny. Dziękując mu za ofiarną służbę, życzymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także spełnienia najskrytszych marzeń.akcja "Bezpieczne Wakacje 2018" rozpoczęta

W dniach 18-21 czerwca w ramach akcji „drzwi otwarte” Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odwiedziły 33 grupy dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Odwiedzający mieli okazje zapoznać się z pracą strażaków, obiektem Komendy Powiatowej, oraz uczestniczyli w pogadankach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2018”. W akcji udział wzięło ponad 800 osób uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Powiatu Żnińskiego.


Dnia 24 maja 2018 roku na płycie Żnińskiego rynku odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka.

Wśród zaproszonych gości byli m. in.Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, Pan Ryszard Kierzek radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, oraz wielu innych przedstawicieli służb i jednostek współpracujących z KPPSP Żninie.

Podczas uroczystości wręczono funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe.Dokonano także wręczenia nagród w uznaniu za zasługi w pełnionej służbie.
Na koniec uroczystości można było zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu klasy mundurowej Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie.Link do filmu 


STOP POŻAROM TRAW
zapoznaj się z ciekawymi materiałami które znajdują sie poniżej
oraz z informacjami dotyczącymi prawnych skutków wypalania traw
tutaj
Zakończenie kursu technicznego dla OSP

W dniu 29 marca br. odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. Pierwsza część egzaminu obejmowała sprawdzenie wiedzy teoretycznej nabytej podczas zajęć. Druga część obejmowała ćwiczenie praktyczne.
Wszyscy uczestnicy kursu dopuszczeni do egzaminu końcowego uzyskali wyniki pozytywne, czego im gratulujemy i życzymy, aby nabyte w jego trakcie umiejętności przydały się w codziennej służbie. Tym samym nasza jednostka wzbogaciła się o kolejnych dziesięciu druhów z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do pełnienia służby na rzecz mieszkańców naszego powiatu.


Ogólnopolska zbiórka krwi "SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ"
W dniu 17.03.2018 roku druhowie OSP z terenu gminy Rogowo oddali łącznie 21,150 litrów krwi w ramach akcji Spokrewnieni Służbą.

Druhowie Ci są skupieni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” działającym przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Rogowie.


PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z PAŁUCKIM WOPR.


W dniu 19 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie podpisano porozumienie o współpracy tutejszej komendy z pałuckim WOPR w Żninie. Porozumienie ma na celu poprawę bezpieczeństwa zakresu ratownictwa wodnego na terenie powiatu żnińskiego. 
Porozumienie podpisali Komendant Powiatowy PSP w Żninie st.bryg. Grzegorz Rutkowski i Prezes Pałuckiego WOPR Paweł Bołka.W ramach akcji "Bezpieczne Ferie" dnia 6 lutego br. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żninie przeprowadzono prelekcję dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną informującą o sposobach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych oraz zasadach zachowania się na lodzie. Ponadto zaprezentowano materiał związany z akcją prewencyjną „Czad i Ogień, obudź czujność”, zaprezentowano czujkę tlenku węgla i gaśnicę domową. Dzieci i młodzież miały również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i użycia defibrylatora treningowego. Ogółem w spotkaniu brało udział 51 uczniów i 11 nauczycieli.Z dniem 31 stycznia 2018 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę asp. sztab. inż. Mariusz Plaskaty - Dowódca Zmiany II w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Żninie. Oficjalne pożegnanie świeżo upieczonego emeryta nastąpiło podczas zmiany służby w obecności kadry Komendy Powiatowej PSP. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i służbę oraz życzymy dalszych sukcesów zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.


Bezpieczeństwo na lodzie

W dniu 25 stycznia 2018 roku strażacy z KPPSP Żnin wraz z policjantami KPP Żnin zorganizowali szkolenie i pokazy z zakresu zachowania się nad akwenami wodnymi w sezonie zimowym. W akcji prewencyjnej uczestniczyło 180 uczniów klas od 4 do 6 ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Żninie. 

Uczniom zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Strażacy przestrzegali o podstawowej zasadzie: „nie ma bezpiecznego lodu na jeziorze, stawie, czy rzece”. Bezpiecznie jest tylko na lodowiskach i specjalnie przygotowanych ślizgawkach. Przedstawiono także słuchaczom jak wygląda akcja ratownicza prowadzona z użyciem profesjonalnego sprzętu oraz w jaki sposób można się ratować we własnym zakresie w przypadku załamania się tafli lodowej pod nogami.

Pamiętaj, gdy wpadłeś do wody:
1. Zawsze oszczędzaj siły, staraj się nie panikować.
2. Wołaj o pomoc, gdy kogoś widzisz w pobliżu.
3. Zwiększ maksymalnie powierzchnię ciała rozkładając się na powierzchni lodu, NIE WSTAWAJ.
4. Zmierzaj w kierunku z którego przyszedłeś.
5. Pomóż sobie przygodnym sprzętem (plecak, szal, lina, gałąź, drabina)

Strażacy z KPPSP Żnin życzą wszystkim bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych.


Podsumowanie 2017 roku.

W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności ratowniczej, prewencyjnej i szkoleniowej KP realizowanej w 2017 roku. Poszczególne działania szczegółowo przedstawiał Komendant Powiatowy PSP w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski.

Przedstawiono również prezentację poświęconą działaniom związanym z usuwaniem skutków przejścia nawałnicy przez powiat żniński w sierpniu 2017 roku.

Obecni na spotkaniu mogli się również zapoznać z prezentacją związaną z planem wykonania sali edukacyjnej „Ognik”, w której realizowane będą teoretyczne oraz praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, gdzie dzieci w czasie zajęć będą miały sposobność zapoznać się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia . „Ognik” powstanie w jednym z pomieszczeń KP PSP w Żninie.

Końcowym epizodem spotkania było przedstawienie przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka prezentacji związanej z działalnością KW PSP w Toruniu.

W spotkaniu udział wzięli: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Żniński, Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciel policji, nadleśnictwa Gołąbki, samorządów, Wojska Polskiego, dyrektor PCZ, prezes Zarządu OP ZOSP RP w Żninie, Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Weterynarii.Ćwiczenia przygotowujące do działań w warunkach zimowych.

W dniu 14 grudnia 2017 roku na terenie powiatu żnińskiego odbyły się ćwiczenia prowadzone w ramach akcji przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w warunkach zimowych.
 W ich realizacji łącznie uczestniczyło 11 zastępów – 52 strażaków,  w tym 7 zastępów OSP. Symulowane zdarzenie miało na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, sprawdzenie działania systemu łączności alarmowania i dowodzenia oraz przygotowania sprzętu technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej do realizacji działań w okresie zimowym.


„Czad to prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy”
Ruszyła druga edycja kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność!” przygotowanej przez MSWiA.

Awanse na wyższe stopnie służbowe w Komendzie Powiatowej w Żninie

W dniu 27.11.2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie odbyła się uroczysta zbiórka związana z wręczeniem awansów na wyższe stopnie służbowe. Łącznie awansowanych zostało 8 funkcjonariuszy KP PSP w Żninie (korpus oficerski – 1, korpus aspirancki – 2, korpus podoficerski – 6).


Szkolenie Komendantów Gminnych OSP i Naczelników OSP z terenu powiatu żnińskiego. 

W dniu 22 listopada 2017 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się szkolenie dla Komendantów Gminnych OSP i Naczelników OSP . Uczestniczyło w nim 40 druhów. Kadrę prowadzącą szkolenie stanowili: st. bryg. Grzegorz Rutkowski- Komendant Powiatowy PSP w Żninie, mł. bryg. Sławomir Reszkowski- p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żninie oraz mł. bryg. Paweł Filipiak – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.
       Tematyka szkolenia obejmowała: podsumowanie szkoleń realizowanych w 2017 roku  i potrzeb szkoleniowych na rok 2018, prowadzenie szkoleń z zakresu KPP i recertyfikację szkoleń, zasady prowadzenia dokumentacji osobowej członków OSP, bieżących rozliczeń środków z dotacji KSRG i MSWiA, podsumowanie inspekcji gotowości bojowej i koncentracji gminnych, przygotowanie pojazdów i budynków OSP do okresu zimowego, tematykę bieżącej aktualizacji danych w programie SWD_ST, bieżące naprawy systemu alarmowania DSP, sposoby wykorzystania środków na zakup paliwa przekazanych przez ORLEN i BP, tematykę związaną ze zbyt małą ilością druhów przeszkolonych w komorze dymowej oraz zasad dot. stwierdzania zgonu na terenie akcji przez osoby do tego nieuprawnione.
           Dodatkowo poruszono wszystkie bieżące tematy związane z funkcjonowaniem
jednostek OSP na terenie powiatu żnińskiego oraz zaprezentowano materiał szkoleniowydotyczący nawałnic jakie przeszły nad powiatem żnińskim w sierpniu 2017 roku. 


Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 
22 listopada 2017 r. zakończyło się organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Żninie „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 16 września 2017 r. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu żnińskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żninie. Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
             Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych
czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych
czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła m.in: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
         22 listopada 2017 r. komisja egzaminacyjna powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyły 33 osoby, w tym 8 kobiet. 


Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP


- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji. 
MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.
Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Link do poradnika „Biało-Czerwona”-http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

link do miniprzewodnika - https://mswia.gov.pl/ftp/MINIPRZEWODNIK__MSWiA_DO_CZYTANIA.pdf

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

    W dniu 03 i 10 listopada 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Rutkowski oraz p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. Sławomir Reszkowski, w obecności Dowództwa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Żninie podczas zmiany służby, wręczyli nagrody pieniężne Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych dla następujących strażaków: st.asp. Michał Kuczma, st.asp. Krzysztof Serafin i mł.kpt. Marcin Szulc. Wszyscy wyróżnieni strażacy na co dzień pełnią służbę na stanowiskach Zastępców Dowódców Zmian w JRG Żnin.


Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka zatytułowaną „Hymn Polski”
Poradnik pozwoli zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego, czytelnik pozna historię powstania oraz dowie się o najczęściej popełnianych błędach podczas wykonywania hymnu. 

plik do pobrania


Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Komendzie        Powiatowej PSP
 
Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się  kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”, której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem – w domu, w szkole, na wycieczkach i piknikach, podczas wypoczynku w górach i nad wodą, jazdy na rowerze itd. 

                                              zobacz więcej 23 marca 2017 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się szkolenie dla nauczycieli Powiatu Żnińskiego.
Pierwsza część szkolenia dotyczyła prowadzonej kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność”, oraz „Stop pożarom traw” mającej na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.
Podczas drugiej części szkolenia można było wysłuchać wykładu dr hab. Jacka Pyżalskiego profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat ,,Co działa, kiedy nic nie działa? Jak radzić sobie z sytuacjach trudnych wychowawczo?”.  W szkoleniu brało udział w sumie 110 nauczycieli z Powiatu Żnińskiego.

                             zobacz więcej 

Numery telefonów alarmowych:

· 112 – Telefon alarmowy
· 998 – Straż Pożarna
· 997 –  Policja
· 999 – Pogotowie Ratunkowe