W ramach akcji "Bezpieczne Ferie" dnia 6 lutego br. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żninie przeprowadzono prelekcję dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną informującą o sposobach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych oraz zasadach zachowania się na lodzie. Ponadto zaprezentowano materiał związany z akcją prewencyjną „Czad i Ogień, obudź czujność”, zaprezentowano czujkę tlenku węgla i gaśnicę domową. Dzieci i młodzież miały również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i użycia defibrylatora treningowego. Ogółem w spotkaniu brało udział 51 uczniów i 11 nauczycieli.


Z dniem 31 stycznia 2018 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę asp. sztab. inż. Mariusz Plaskaty - Dowódca Zmiany II w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Żninie. Oficjalne pożegnanie świeżo upieczonego emeryta nastąpiło podczas zmiany służby w obecności kadry Komendy Powiatowej PSP. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i służbę oraz życzymy dalszych sukcesów zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.


Bezpieczeństwo na lodzie

W dniu 25 stycznia 2018 roku strażacy z KPPSP Żnin wraz z policjantami KPP Żnin zorganizowali szkolenie i pokazy z zakresu zachowania się nad akwenami wodnymi w sezonie zimowym. W akcji prewencyjnej uczestniczyło 180 uczniów klas od 4 do 6 ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Żninie. 

Uczniom zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Strażacy przestrzegali o podstawowej zasadzie: „nie ma bezpiecznego lodu na jeziorze, stawie, czy rzece”. Bezpiecznie jest tylko na lodowiskach i specjalnie przygotowanych ślizgawkach. Przedstawiono także słuchaczom jak wygląda akcja ratownicza prowadzona z użyciem profesjonalnego sprzętu oraz w jaki sposób można się ratować we własnym zakresie w przypadku załamania się tafli lodowej pod nogami.

Pamiętaj, gdy wpadłeś do wody:
1. Zawsze oszczędzaj siły, staraj się nie panikować.
2. Wołaj o pomoc, gdy kogoś widzisz w pobliżu.
3. Zwiększ maksymalnie powierzchnię ciała rozkładając się na powierzchni lodu, NIE WSTAWAJ.
4. Zmierzaj w kierunku z którego przyszedłeś.
5. Pomóż sobie przygodnym sprzętem (plecak, szal, lina, gałąź, drabina)

Strażacy z KPPSP Żnin życzą wszystkim bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych.


Podsumowanie 2017 roku.

W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności ratowniczej, prewencyjnej i szkoleniowej KP realizowanej w 2017 roku. Poszczególne działania szczegółowo przedstawiał Komendant Powiatowy PSP w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski.

Przedstawiono również prezentację poświęconą działaniom związanym z usuwaniem skutków przejścia nawałnicy przez powiat żniński w sierpniu 2017 roku.

Obecni na spotkaniu mogli się również zapoznać z prezentacją związaną z planem wykonania sali edukacyjnej „Ognik”, w której realizowane będą teoretyczne oraz praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, gdzie dzieci w czasie zajęć będą miały sposobność zapoznać się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia . „Ognik” powstanie w jednym z pomieszczeń KP PSP w Żninie.

Końcowym epizodem spotkania było przedstawienie przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka prezentacji związanej z działalnością KW PSP w Toruniu.

W spotkaniu udział wzięli: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Żniński, Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciel policji, nadleśnictwa Gołąbki, samorządów, Wojska Polskiego, dyrektor PCZ, prezes Zarządu OP ZOSP RP w Żninie, Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Weterynarii.


KP PSP Żnin - przekazywanie kalendarzy PSP do szkół

    W dniach od 7 do 19 grudnia 2017 roku kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wraz z wyznaczonymi oficerami prowadziło cykl spotkań w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu żnińskiego. Przekazywane były kalendarze PSP na rok 2018. Łącznie kalendarze przekazano do 43 placówek oświatowych. W prowadzonych pogadankach udział wzięło 1094 uczniów i 257 nauczycieli. Pogadanki w szkołach przeprowadzono w ramach bieżących kampanii społecznych: „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” oraz „Czad i ogień. Obudź czujność”. Zaprezentowano czujki tlenku węgla oraz gaśnice domowe. Poruszono tematykę bezpieczeństwa w szkole i w domu oraz zasady prowadzenia ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego w przypadku wybuchu pożaru. Omówiono zasady alarmowania straży pożarnej (telefony alarmowe 998 i 112). Zwrócono uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w okresie zimowym (np. zagrożenia na zamarzniętych akwenach wodnych). Uczulono nauczycieli i młodzież na zagrożenia wynikające z odpalania fajerwerków w okresie sylwestrowo noworocznym. Omówiono i szczegółowo przedstawiono tegoroczne konkursy kalendarzowe, zachęcając nauczycieli i uczniów do wzięcia w nich udziału.


Ćwiczenia przygotowujące do działań w warunkach zimowych.

W dniu 14 grudnia 2017 roku na terenie powiatu żnińskiego odbyły się ćwiczenia prowadzone w ramach akcji przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w warunkach zimowych.
 W ich realizacji łącznie uczestniczyło 11 zastępów – 52 strażaków,  w tym 7 zastępów OSP. Symulowane zdarzenie miało na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, sprawdzenie działania systemu łączności alarmowania i dowodzenia oraz przygotowania sprzętu technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej do realizacji działań w okresie zimowym.


„Czad to prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy”
Ruszyła druga edycja kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność!” przygotowanej przez MSWiA.

Awanse na wyższe stopnie służbowe w Komendzie Powiatowej w Żninie

W dniu 27.11.2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie odbyła się uroczysta zbiórka związana z wręczeniem awansów na wyższe stopnie służbowe. Łącznie awansowanych zostało 8 funkcjonariuszy KP PSP w Żninie (korpus oficerski – 1, korpus aspirancki – 2, korpus podoficerski – 6).


Szkolenie Komendantów Gminnych OSP i Naczelników OSP z terenu powiatu żnińskiego. 

W dniu 22 listopada 2017 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się szkolenie dla Komendantów Gminnych OSP i Naczelników OSP . Uczestniczyło w nim 40 druhów. Kadrę prowadzącą szkolenie stanowili: st. bryg. Grzegorz Rutkowski- Komendant Powiatowy PSP w Żninie, mł. bryg. Sławomir Reszkowski- p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żninie oraz mł. bryg. Paweł Filipiak – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.
       Tematyka szkolenia obejmowała: podsumowanie szkoleń realizowanych w 2017 roku  i potrzeb szkoleniowych na rok 2018, prowadzenie szkoleń z zakresu KPP i recertyfikację szkoleń, zasady prowadzenia dokumentacji osobowej członków OSP, bieżących rozliczeń środków z dotacji KSRG i MSWiA, podsumowanie inspekcji gotowości bojowej i koncentracji gminnych, przygotowanie pojazdów i budynków OSP do okresu zimowego, tematykę bieżącej aktualizacji danych w programie SWD_ST, bieżące naprawy systemu alarmowania DSP, sposoby wykorzystania środków na zakup paliwa przekazanych przez ORLEN i BP, tematykę związaną ze zbyt małą ilością druhów przeszkolonych w komorze dymowej oraz zasad dot. stwierdzania zgonu na terenie akcji przez osoby do tego nieuprawnione.
           Dodatkowo poruszono wszystkie bieżące tematy związane z funkcjonowaniem
jednostek OSP na terenie powiatu żnińskiego oraz zaprezentowano materiał szkoleniowydotyczący nawałnic jakie przeszły nad powiatem żnińskim w sierpniu 2017 roku. 


Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 
22 listopada 2017 r. zakończyło się organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Żninie „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 16 września 2017 r. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu żnińskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żninie. Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
             Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych
czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych
czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła m.in: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
         22 listopada 2017 r. komisja egzaminacyjna powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyły 33 osoby, w tym 8 kobiet. 


Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP


- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji. 
MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.
Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Link do poradnika „Biało-Czerwona”-http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

link do miniprzewodnika - https://mswia.gov.pl/ftp/MINIPRZEWODNIK__MSWiA_DO_CZYTANIA.pdf

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

    W dniu 03 i 10 listopada 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Rutkowski oraz p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. Sławomir Reszkowski, w obecności Dowództwa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Żninie podczas zmiany służby, wręczyli nagrody pieniężne Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych dla następujących strażaków: st.asp. Michał Kuczma, st.asp. Krzysztof Serafin i mł.kpt. Marcin Szulc. Wszyscy wyróżnieni strażacy na co dzień pełnią służbę na stanowiskach Zastępców Dowódców Zmian w JRG Żnin.


Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka zatytułowaną „Hymn Polski”
Poradnik pozwoli zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego, czytelnik pozna historię powstania oraz dowie się o najczęściej popełnianych błędach podczas wykonywania hymnu. 

plik do pobrania


Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Komendzie        Powiatowej PSP
 
Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się  kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”, której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem – w domu, w szkole, na wycieczkach i piknikach, podczas wypoczynku w górach i nad wodą, jazdy na rowerze itd. 

                                              zobacz więcej 23 marca 2017 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się szkolenie dla nauczycieli Powiatu Żnińskiego.
Pierwsza część szkolenia dotyczyła prowadzonej kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność”, oraz „Stop pożarom traw” mającej na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.
Podczas drugiej części szkolenia można było wysłuchać wykładu dr hab. Jacka Pyżalskiego profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat ,,Co działa, kiedy nic nie działa? Jak radzić sobie z sytuacjach trudnych wychowawczo?”.  W szkoleniu brało udział w sumie 110 nauczycieli z Powiatu Żnińskiego.

                             zobacz więcej 

CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” w szkołach powiatu żnińskiego

W dniach 3 – 10 marca 2017 r. w 13 szkołach powiatu żnińskiego, zorganizowano spotkania z uczniami i nauczycielami, których celem było przekazanie informacji na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla (czadem). Uczestnikom przedstawiono tragiczne statystyki zdarzeń z udziałem tlenku węgla. Omówiono także przyczyny i okoliczności jego powstawania, sposoby zapobiegania zaczadzeniom oraz propagowano wyposażenia gospodarstw domowych w czujniki tlenku węgla. W spotkaniach wzięło udział łącznie blisko 2000 dzieci, młodzieży i dorosłych. Kampania społeczna zainicjowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotarła do szerokiej rzeszy społeczeństwa pałuckiego.

                                            zobacz więcej 

W dniu 15.03.2017 w godzinach popołudniowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odbyło się spotkanie połączone z szkoleniem dla Prezesów i Naczelników OSP z wszystkich jednostek z terenu powiatu 


OGÓLNOPOLSKA AKCJA

STOP POŻAROM TRAW
zapoznaj się z ciekawymi materiałami które znajdują sie poniżej
oraz z informacjami dotyczącymi prawnych skutków wypalania traw
tutaj


Numery telefonów alarmowych:

· 112 – Telefon alarmowy
· 998 – Straż Pożarna
· 997 –  Policja
· 999 – Pogotowie Ratunkowe